HOME

LIÊN HỆ

Richard and Young Sun Lechner

Wittenberger Str. 43

80993 Munich

Tel.: (089) 14 10 913 FAX: (089) 14 10 913

Mọi thắc mắc và đặt chỗ vui lòng gửi email cho chúng tôi
và chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay

Đặt chỗ

Bạn có thể đặt trước qua fax: 0049-89-14 10 91 3 qua email hoặc điền vào mẫu sau. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ. Việc đặt phòng chỉ có giá trị ràng buộc sau khi chúng tôi xác nhận